Electrical Box For Traffic


Nó là một cơ sở nhận được sức mạnh từ một công ty điện lực và bảo vệ thiết bị điện tại chỗ. Bằng cách kết nối trực tiếp với máy biến áp, độ gọn nhẹ hơn và tiết kiệm không gian có thể được thực hiện.