Transformer


Sản phẩm: Fame
Kích thước: 3700x200x2500mm
Thời gian sản xuất: 5set/1week
Mã sản phẩm OVAL-S9T0.45
Kích thước 1080mm
Kích thước hữu dụng 1000mm
Vật liệu Tôn lạnh mầu ghi sáng 0.45mm
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Nhật Bản dạng hợp kim AZ
Đơn vị tính m2
Xuất xứ Oval
Bảo hành 1 năm