Folding Pallet


Sản phẩm: Folding Pallet
Kích thước: 5000x3000x1000 mm
Thời gian sản xuất: 4set /1 tháng
Mã sản phẩm OVAL-S9T0.45
Kích thước 1080mm
Kích thước hữu dụng 1000mm
Vật liệu Tôn lạnh mầu ghi sáng 0.45mm
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Nhật Bản dạng hợp kim AZ
Đơn vị tính m2
Xuất xứ Oval
Bảo hành 1 năm