"Tụ điện áp suất thấp" được sử dụng trong nhiều năm có nguy cơ bị đánh lửa