TRIẾT LÝ TẬP ĐOÀN NISSIN

 

KHẨU HIỆU NHÓM

Để mở ra tương lai của con người và công nghệ

TRIẾT LÝ CÔNG TY

Tập đoàn điện Nissin với mục tiêu hiện thực hóa một xã hội sôi động, hài hòa với môi trường thông qua các hoạt động của công ty hỗ trợ nền tảng của xã hội và công nghiệp

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

Sự tin cậy từ khách hàng
Sự tin cậy giữa các nhân viên
Sự tin cậy từ cộng sự
Sự tin cậy từ cổ đông
Sự tin cậy từ xã hội

 • Sự tin cậy từ xã hội

  Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng ổn định tới khách hàng của chúng tôi.
  Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện công nghệ của mình để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  Ngoài ra với sự nỗ lực chân thành, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty luôn luôn liên kết khách hàng trong một thời gian dài.

 • Sự tin cậy từ các cổ đông     


  Đối với các cổ đông hỗ trợ tập đoàn Nissin Electric từ vốn, 

   

 • Sự tin tưởng từ xã hội

  Chúng tôi cố gắng hài hòa với môi trường tự nhiên, tuân thủ các quy tắc xã hội nhằm thiết lập mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương
  Hướng đến một công ty được công nhận là thành viên tốt của xã hội

 • Sự tin tưởng từ các đối tác


  Chúng tôi coi trong mối quan hệ với các đối tác làm kinh doanh hợp tác
  Chúng tôi hướng đến việc trả lời trung thực và công bằng, nhằm cùng nhau phát triển.

 • Sự tin cậy giữa các nhân viên


  Điểm khởi đầu để tạo niềm tin là xuất phát từ nhân viên của chúng tôi.
  Chúng tôi sẽ hợp tác với nhau để nhân viên có thể đạt được môi trường sống ổn định và tốt đẹp hơn.